Warunki użytkowania    |    Polityka prywatności    |    Prezentacja    |    Kariera
NASZA FIRMA

SAPPHIRE CAPITAL ADVISORS jest prywatną, niezalezną firmą doradczą, specjalizującą sią w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw.

W ramach naszej działalności, świadczymy kompleksowe usługi doradcze w następujących obszarach:
• fuzje i przejęcia,
• podwyższanie kapitału, obligacje korporacyjne oraz finansowanie bankowe,
• restrukturyzacja,
• doradztwo biznesowe.

Członkowie zespołu zarządzającego posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projeków M&A oraz transakcji na rynku kapitałowym, w szczególności dotyczących przemysłu ciężkiego, usług, odpadów komunalnych, produkcji żywności.

SAPPHIRE CAPITAL ADVISORS